Dosen/Instruktur Program PPG Prajabatan Bersubsidi,

Program Studi Matematika:

 1. Dr. Zainal Azis, M.Si.
 2. Dr. Irvan, M.Si
 3. Marah Doly Nasution, S.Pd. M.Si
 4. Indra Prasetia, S.Pd. M.Si
 5. Tua Halomoan Harahap, M.Pd
 6. Rahmad Muslihuddin, M.Pd

 

Dosen/Instruktur Program PPG Dalam Jabatan,

Program Studi Matematika:

 1. Dr. Elfrianto, M.Pd
 2. Dr. Zainal Azis, M.Si.
 3. Dr. Irvan, M.Si
 4. Marah Doly Nasution, S.Pd. M.Si
 5. Indra Prasetia, S.Pd. M.Si
 6. Tua Halomoan Harahap, M.Pd
 7. Rahmad Muslihuddin, M.Pd
 8. Dra. Elis Mardiana, M.Pd

Program Studi Bahasa Indonesia:

 

Program Studi Akuntansi: